tirsdag 21. februar 2017

Da taigaen ble kunst.
Ragnhild Arneberg, intervjues av NRK


I 1991 arrangerte Norske Kunsthåndverkere Hedmark utstillingen ”Taiga” på Norsk Skogbruksmuseum i Elverum, med Ragnhild Arneberg om prosjektleder. Skogen var tema for utstillingen.

Utstillingen åpnes av Elverums ordfører Olav Sæther

Se Norge rundt innlegget fra utstillingen:


Ingema Hoff, Keramiske objekter


Ragnhild Arneberg, objekter i papir og tekstil


I 1992 – 94 gikk arbeidet videre i ”Prosjekt Taiga”. Kunsthåndverkerne i Hedmark arbeidet nå målrettet med skoglandets natur og kulturarv som inspirasjonskilde, også under ledelse av Ragnhild .Arneberg. Da prosjektet var avsluttet, bestemte vi som var tilknyttet skoghovedstaden Elverum, at vi ville fortsette prosjektet som Gruppe Taiga


I 1996 var vi etablert som egen gruppe og viste vår første utstilling i Galleri Syningen i Ål samfunnshus.