Gruppe Taiga


GRUPPE  TAIGA                 kontaktperson. ingunkleppan@live.no
 


Ingun Kleppan            smykkekunstner,design, mix media.
Ragnhild Arneberg      maler, tekstilkunstner.
Ingema Hoff                keramiker, skulptør.

Vi er tre kunstnere bosatt i Hedmark. Skogen preger mye av naturen og livet her, og vi har samlet oss under et motto som forteller om vår tilhørighet. Vi organiserte oss som gruppe i 1996, og gjennom årene har vi hatt et løpende samarbeid om utstillinger og andre kunstneriske prosjekter.

”Taiga” er betegnelsen på det store barskogbeltet gjennom Sibir. Barskogen strekker seg imidlertid rundt hele jorden på vår breddegrad, og i Hedmark munner den ut mot det øvrige Østlandet. Her møtes taigaen og resten av verden. Slik føler vi det, vi som bor her.

Vi er inspirert av Rolf Jacobsens dikt "Tanker ved Ånestadkrysset", der han beskriver hvordan den store taigaen begynner i Løten. Der tar langskogene til. Der fortsetter de gjennom Elverum og Trysil helt til Bottenviken og videre fram til Vladivostok ved Stillehavet. En besnærende tanke!

Vi som lever og virker i taigaen, befinner oss i et kulturelt miljø med store felles trekk
- men også med rike skiftninger. Man kan finne igjen spor av en "taiga-tradisjon" innenfor en felles nordisk kultur. Samtidig ser vi spennet mellom beskjedne tømmerhus i Hedmark og Sibir og gylne kupler i St. Petersburg og andre russiske byer. Skog og vann veksler på å prege naturen, enten vannveiene kalles Mjøsa, Glomma, Bottenviken, De Tusen Sjøar, eller har navn som Ob og Jenisej. 

Som kunstnere tilegner vi oss alt hva begrepet ”Taiga” kan romme: En skog av kreativ virksomhet - med underskog og kratt til svære kroner i toppen. Fra dype røtter til nye skudd. Mottoet sier noe om både tilhørighet og grenseløshet - om det nære og det fjerne. Som kunstnere er vi svært forskjellige. Det erfarer vi som styrken i samarbeidet vårt. Vi har ikke bundet oss til Taiga-begrepet når det gjelder bestemte motiver, uttrykk eller materialer. Snarere bekjenner vi oss til det frodige mangfoldet som begrepet også innebærer. Likevel representerer vi nok en grunnstemning, som kan sees som et særtrekk når vi viser oss utenfor vårt eget distrikt.

Når vi stiller ut, viser vi individuelle arbeier, så vel som smarbeidprosjekter i form av installasjoner, der vi går på tvers av våre områder innen materialer og teknikker. Hver for oss arbeider vi også som frittstående kunstnere med egne utstillinger.

Utstillinger:
-         Vi stilte ut sammen for første gang i Ål kulturhus i Hallingdal våren 1996. 
-         Sommeren 1998 stilte vi ut med individuelle arbeider og et felles intallasjonsprosjekt ”Båtpoesi” i Nes Kunstforening i Akershus.
-         Samme sommer viste vi installasjonen ”Kroner med eventyr i”, samt individuelle arbeider på Peder Balke kultursenter i Oppland.
-         I 1999 hadde vi sommerutstilling på ”Galleri og Vaffel”, Jømna i Elverum.
-         I 1999-2000 deltok vi med gruppeprosjektet ”Lommegudinner” på “Kvinner viser seg”, en vandreutstilling i Hedmark i regi av Norske Kunsthåndverkere Hedmark og Kunstbanken Hedmark Kunstsenter.
-         I mars 2003 stilte vi ut individuelle arbeider i Åsnes Kunstforening
-         I april 2004 stilte vi ut i Galleri Osebro i Porsgrunn med separate avdelinger, og vi viste en prøveoppstilling av de første delene av prosjektet ”På tidens reise”.
-         Sommeren 2005 deltok vi som gruppe, men med individuelle arbeider på utstillingen ”Mjøskunst” i Gjøvik Kunstgalleri.
-         I april-mai 2006 stilte vi ut individuelle arbeider i Galleri Barbara i Øyslebø i Vest-Agder.
-         I august 2006 markerte vi vårt 10 års jubileum med utstillingen ”Det nære det fjerne”, da vi var invitert som årets festspillkunstnere i Galleri ORO under Festspillene i Elverum. I det store galleriet besto utstillingen av en separat mønstring for hver av oss.
-         Høsten 2008 stilte vi ut individuelle arbeider i drengstua på Syversætre gård i Åsnes, som ledd i kommunens kulturuke. Etter det inngikk utstillingen i skolenes kunst-formilding.
-         I 2009 var vi sommerens utstillere i kunstgalleriet i Aukrustesenteret i Alvdal. Også dette var en stor utstilling med omfang av tre separate mønstringer.
-         Sommeren 2010 var vi invitert til Gyllegaard Galleri i Ålbæk ved Skagen. Også her var et stort lokale som rommet en separatutstilling for hver av oss.
-         Sommeren 2013 hadde vi vår største mønstring til nå på Peder Balke-senteret i Oppland med installasjonen ”På tidens reise” som utstillingens sentrum. Dette er et prosjekt over flere år, der vi hyller et utvalg av historiske kvinneskikkelser. Her inngikk den i Østre Toten kommunes markering av norske kvinners stemmerettsjubileum. I tillegg viste vi individuelle arbeider som bygget opp om installasjonens tema.

Planlagte utstillinger:
-         Vi har avtale om utstilling på Skogmuseet på Elverum fra 15 okt 2016 og ut året. Tematikken blir der Taiga – selve skogen


Gjennom årene har vi mottat økonomisk tilskudd fra Hedmark fylkeskommune, reisestipend fra Letterstedske Forening for Nordisk samarbeid, Hedmark fylkes kulturstipend, utstillingsstipend fra Norsk Kulturråd og utstillingsstøtte fra Utenriksdepartementet.

Arbeidet i gruppen drives fram gjennom samlinger med innhold av faglig oppdatering, praktisk arbeid, planlegging og idémyldring, og gjennom ekskursjoner og deltakelse i eksterne arrangementer. Vi ser på gruppen om et kollegialt lærings-forum, der vi bevisst setter oss i en studerende situasjon. Innen gruppen er det felles forståelse av studie- og utviklingsaspektet. Sammen har vi foretatt studiereiser til Karelen i Finland (med nordisk stipend), til Berlin, og til flere interessante områder og utstillinger i Norge.


 Vi presenterer oss her i korte trekk, men viser til våre utførlige CV´er.


Ingun Kleppan

Jeg er smykkekunstner og arbeider med å ”smukke ut” mennesker. Det kan være hatter, armringer og nåler. Gleden ved å eksperimentere ut nye former og overflater er drivkraften. Jeg har utdanning som gullsmed og designer fra Norge og Danmark, og har deltatt på en rekke utstillinger, bl.a. Norske Kunsthåndverkeres årsmønstringer og landsdelsutstillinger, og har hatt mange separatutstillinger. 


Ragnhild Arneberg

Jeg arbeider som maler og tekstilkunstner i prosjektlinjer med tinnen et utvalg av teknikker og motivkretser. Utgangspunkt er den kunstneriske nomadens trang til å utforske flere sider av sitt kreative potensiale.Jeg har utdanning fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og har deltatt på en lang rekke utstillinger i inn- og utland, bl.a. Høstutstillingen, Østlandsutstillingen og Norske Kunsthåndverkeres årsmønstringer og landsdelsutstillinger, og har hatt mange separatutstillinger.


Ingema Hoff

Jeg er keramiker og skulptør. Jeg tar ofte utgangspunkt i tradisjonelle bruksgjenstander og eksperimenterer med symbolikk og uttrykk, og gir dem en ny dimensjon gjennom skulpturell bearbeiding. Jeg har utdanning fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, og har deltatt på en rekke utstillinger, bl.a. Norske Kunsthåndverkeres årsmønstringer og landsdelsutstillinger.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar