På tidens reise

Beskrivelse av prosjektet:

PÅ TIDENS REISE
er et kunstprosjekt over kjente kvinneskikkelser fra historien. Prosjektet visete vi i 2013 i form av en installasjon i Peder balke-salen, på Peder Balke senteret, Toten. Dette tar for seg den rike, men ikke like godt kjente historien om kvinners innsats innen kultur, politikk, filosofi og vitenskap. Fra denne historien har vi valgt oss navngitte kvinner fra fortiden - betydelige i sin samtid, viktige i nåtiden og inspirerende for fremtiden. Vi lar dem møte oss og hverandre på tidens reise, vi gir dem et treffsted utenfor tid og rom. Vi hyller dem ved å dedisere en høyseteplass – en stol, til hver enkelt. Skikkelsene er identifisert ved utvalgte og karakteriserende rekvisitter og draktelementer lagt inn i stolene. Hodepryd er gjennomgående tema. Slik vil vi krone dem. Noen har et reiseskrin, eller andre gjenstander som sier noe om dem eller deres tid. De er alle underveis i historien, her hvor vi møter dem en stund utenfor tid og sted.

Til denne utstillingen har vi valgt 8 kvinner fra det nordiske kulturområdet, noen godt kjente, andre mindre kjente. 

DE 8 KVINNENE ER:I 1998 hadde vi også utstilling På Peder Balke-senteret. Da viste vi installasjonen ”Kroner med eventyr i” i den staselige festsalen.  Etter det tok vi kroneprosjektet videre: hvem vil vi krone? Dette ga form til kvinneprosjektet vårt. Derfor er vi glade for å vende tilbake til Balkesalen med det. Den rommelige salen gir også plass til supplerende elementer.I Balkesenterets øvrige utstillingsarealer i 1.etasje viser kunstnerne separate arbeider. Ingun Kleppan viser smykker. Flere av dem viser til kvinneskikkelser fra fjern eller nær historie. Også Ingema Hoff tar utgangspunkt i kvinneskikkelser i sine keramiske skulpturer. Ragnhild Arneberg viser akrylmaleri med assosiasjon til slektenes gang og til menneskeansiktet. Maleriene er dels store formater på fritt lerret, dels supplerende  småformater.


Bilder av stolene: Klikk her eller på navnet under stolen 
  

1. Aud Den Djuptenkte, norsk landnåmer, 800tallet (Ragnhild)

  2. Den Hellige Birgitta, svensk ordensstifter, 1200tallet (Ingema)
4. Leonora Christina Ulfeldt, prinsesse av Danmark,forfatter 1600tallet (Ingema)
5. Dorothea Engelbreksdatter, norsk dikter, 1600tallet (Ragnhild)

6. Camilla Collett 1813-1895, norsk forfatter og første feminist (Ingun)

7. Harriet Backer, 1845- 1932, norsk maler (Ingun)


 
8. Sigrid Undset 1882 - 1949, norsk forfatter (Ingun)


Linker til våre hjemmesider
Aud den Djuptenkte. 800tallet. landnåmer fra Sogn, Laget av Ragnhild Arneberg
Den hellige Birgitta fra 1200tallet, Laget av Ingema Hoff
Dronning Margrethe 1, 1353-1412 over Danmark, Sverige og Norge Laget av Ragnhild Arneberg, 
Leonora Christina Ulfeldt, dansk kongsdatter"fangen i det blå tårn", Laget av Ingema Hoff
Dorothea Engelbrektsdatter, 1634-1715. Norsk dikter, første kvinnelige.Laget av Ragnhild Arneberg
Harrit Backer, 1845- 1932, norsk maler, laget av Ingun Kleppan

Sigrid Undset 1882 - 1949, norsk forfatter, Laget av Ingun Kleppan

Camilla Collett 1813-1895, norsk forfatter og første feminist, laget av Ingun Kleppan

Edith Sødergran (tidligere arbeid)
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar