torsdag 30. juni 2016

Vi er igang...

Dette skal bli noe spennende som kommer på vår på utstilling på
Norsk Skogmuseum, Elverum.  Det er bare tre og en halv mnd til åpningen

Skulptur av Ingema

Sølje laget av Ingun

Ragnhild, maleri