torsdag 27. juli 2017

Kunsthistoriker Gunnar Danbolt, Ragnhild Arneberg og Ingun Kleppan med foredag i Uvdal
Foredrag i Uvdal,  Første del var: 
Vi, Gruppe Taiga som snakket om stolene våres, hva vi har lagt i dem av visuell betydning og historien til de kvinnene"På tidens reise stoppested Uvdal".

Harriet Backer er temaet for Kunsthistoriker, Professor Gunnar Danbolt skulle snakke om i Uvdal kirke denne kvelden, tirsdag 25 juli. I den forbindelse er det vi (Gruppe Taiga) har med fire av våre stoler, som vi monterte der i slutten av mai.
Stolen i forgrunnen er Ingun sin heder til Harriet Backer. 
Gro Kollandsrud i gul genser er ansvarlig for organiseringen av denne delen av programmet.

 Det strømmer på folk, så det er litt av en organisering som må til for å få så mange som mulig inn i Grønneflåtastugu.
Alle kom ikke inn, men noen måtte høre på oss fra gangen og ta en titt etter våre innlegg.

 Ragnhild forteller her litt om historien bak prosjektet "På Tidens Reise"og om to av kvinnene:
Den hellige Birgitta - laget av Ingema (var ikke tilstede) og Dronning Margrete1 - laget av Ragnhild (med manus).
Ingun tok for seg Harriet Backer og Camilla Collett som hun har laget. 

Se bedre bilder og om prosjektet: " På tidens Reise"


DEL 2: Foredrag av Gunnar Danbolt, hoveddelen
Etter et trangt, varmt møte for å høre om vårt prosjekt gikk alle ned til Uvdal Stavkirke, litt lenger ned i bakken på Bygdetunet.

Det er en fantastisk kirke som jeg har flere bilder av her

Det var ikke lov til å ta bilder under foredraget, så et lite snikbilde er alt du får se innenfra.
Det var helt fult av folk, så vi hang og satt over alt.
En fantastisk flott forelesning om hvordan og hvorfor Harriet Backer malt som hun gjorde sett ut fra et kunsthistorisk perspektiv på samtiden. 
Veldig bra!

Ragnhild takker Gunnar Danbolt for flott foredrag og hyggelig dag

 For før på dagen var vi invitert til Gro og Nils sitt hjem på Lunch med Gunnar og kona Hjørdis
Fantastisk oppdekking og nydelig mat

Vi storkoste oss og hadde mye å snakke om, hyggelig!
Hjørdis, Ragnhild og Gunnar.
Takk så mye til Gro og Nils for nydelig mat, organisering og samvær.

 
Noen bilder fra deres fantastisk hage.lørdag 22. juli 2017

Uvdal stavkirke og Harriet Backer

Uvdal stavkirke

Jeg liker så godt de fantastiske låsene de hadde før.

En slitt dør med mye vakker ornamentikk pryder inngangsdøren

Det er en farge og mønster eksplosjon som møter en når man kommer inn. 

man blir helt overveldet over at det er dekor over alt

Et dekorert ansikt som ser på ned på tilhørerne i kirkerommet. Bildet viser taket

Tenk alle som har sittet her... og bakdøra var for de døde. Der ble de bårt ut etter begravelsen.

Det er mørkt inne i en slik kirke, men dekor over alt og litt vanskelig å ta bilder
 
Nærbilde fra over alteret i bedre lys

Dette bildet tok jeg tilfeldig og viste ikke da at det er nesten akkurat dette hun har malt i bildet under.
Man ser fargepaletten er mye av den samme som Ingun har brukt i: min heders stol til Harriet Backer

Uvdal stavkirke Maleri av Harriet Backer . Teksten er hentet fra wikipedia 

Motivet i maleriet Uvdal stavkirke (opprinnelig: Interiör i Opdal Kirke, 1909) er kirkens alter. Betrakteren står i midtskipet og Uvdal stavkirkes karakteristiske midtstolpe har fått en sentral plass. Lyset er også her påtakelig og alteret bader i det. Også kvinnen til venstre bader i lyset, og det er så påtakelig at en undrer seg over om det er fordi det gir leselys eller om det er fordi hun er en fattig kone (?) som velsignes med lys fordi hun er uten fast plass (?) i kirken.

Bygda Uvdal i Numedal het Opdal da Harriet Backer malte i kirken 1904-1909. Dalen skiftet navn til Uvdal 22. januar 1932 (knapt måneder før Harriet Backer døde). Den gamle stavkirken ble erstattet av en ny kirke -Uvdal Kirke- i 1893, og stavkirken var altså ute av bruk da Backer malte der.


Dette fantastiske krusifikset er en kopi etter originalen som ligger i Oldsakssamlingen

 
Gro Kollandsrud som er Kunsthåndverker og bor i nærheten har laget denne kopien etter originalen som de fant overmalt i taket på bildet under. Man ser merker etter den.

Mer om Uvdal stavkirke, HER
Den 25 juli kommer Kunsthistoriker Gunnar Danbolt å holder foredrag om Harriet Backer i Uvdal Stavkirken.
Vi i Kunstnergruppa Taiga har utstilling på bygdetunet 1.juni- 18.august 2017